SİRİUS TARIM ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC.A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ, KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

Yürürlük Tarihi: 03.02.2022

Version: 1.1. 

Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.


İÇİNDEKİLER

 • İÇİNDEKİLER 
 • KISALTMALAR VE KAVRAMLAR 
 • 1. GİRİŞ 
  • 1.1. Amaç 
  • 1.2. Kapsam 
  • 1.3. Politika’nın ve İlgili Mevzuatın Uygulanması 
  • 1.4. Politika’nın Yürürlüğü 
 • 2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN 
  • 2.1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması 
   • 2.1.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak, Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek ve Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler 
    • 2.1.1.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak, Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek ve Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan Teknik Tedbirler 
    • 2.1.1.2. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak, Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek ve Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan İdari Tedbirler 

    • 2.1.2. Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi 
   • 2.1.3. Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler 
  • 2.2. Veri Sahibinin Haklarının Gözetilmesi; Bu Hakları Veri Sorumlusuna İleteceği Kanalların Yaratılması ve Veri Sahiplerinin Taleplerinin Değerlendirmesi 
  • 2.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması 
  • 2.4. İş Birimlerinin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Konusunda Farkındalıklarının Arttırılması ve Denetimi 
 • 3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR 
  • 3.1. Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi 
   • 3.1.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme 
   • 3.1.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama